İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda, ISO 45001:2018 standardı gereği iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

  • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve gereçleri noksansız olarak bulundurmak,
  • Çalışanların yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara riayet etmelerini takip ve kontrol etmek,
  • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymak,
  • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlamak,
  • Faaliyetler sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirmek ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermek,
  • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek,
  • Sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç tetkikler ile performans ölçümü yapmak ve üst yönetimce gözden geçirmek,
  • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
  • “Hiçbir iş çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle hareket etmekiçin yönetim olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.